Програма міжнародних студентських обмінів з Медичним Університетом Вроцлава

Програма міжнародних студентських обмінів
з Медичним Університетом Вроцлава

Мова програми: англійська

З метою розширення академічної мобільності студентів, покращення якості вищої освіти, підвищення ефективності наукових досліджень, зростання конкурентоздатності випускників вищих навчальних закладів на українському та міжнародному ринках освітніх послуг та праці, досягнення міжнародного співставлення освітніх стандартів, залучення іноземного інтелектуального потенціалу на основі двосторонніх та багатосторонніх угод між українськими та закордонними партнерськими навчальними закладами, встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків була започаткована програма міжнародних студентських обмінів з Вроцлавським медичним університетом.

На семестрове навчання в рамках програми обміну можуть подавати заявки студенти IV-V курсів медичного факультету, які відповідають наступним умовам:

  • успішні в навчанні (довідка з деканату про середній бал успішності);
  • володіють англійською і/або польською мовами на рівні, який дозволяє повністю розуміти теорeтичні аспекти занять та спілкуватися з викладачами;
  • мають високу фахову мотивацію;
  • займаються науковою діяльністю (участь у програмах «Студентська наука і профорієнтаційне навчання», «Студент-майбутній фахівець високого рівня кваліфікації» та наукових гуртках на клінічних кафедрах, виступи на конференціях, наявність друкованих наукових праць та інших об’єктів інтелектуальної власності);
  • були учасниками міжнародних програм (Міжнародні студентські літні школи, стажування, студентська виробнича практика, участь у зарубіжних конференціях);
  • брали участь у громадській роботі.

Протягом місяця з моменту закінчення відбору у своєму університеті студент зобов’язаний нaдaти приймаючій стороні наступні документи:

Університет, що виступає приймаючою стороною, зараховує студента на навчання через підписання навчального договору. Документом, який підтверджує зарахування дисциплін, що вивчались в університеті-партнері є Transcript off recоrds (Додаток D). Обидва університети приймають системи оцінювання, що використовуються (Додаток Е). Основний університет студента вирішує питання зарахування дисциплін відповідно до внутрішніх правил. Протягом навчання студент отримує права студента приймаючого університету. Приймаючий університет не отримує плати за навчання та забезпечує студента можливістю проживання в гуртожитку на загальних засадах. Студент покриває витрати на проживання, харчування, страхування здоров’я та транспорт з власних коштів. Студент зобов’язаний дотримуватися статутних вимог та розпоряджень адміністрації приймаючої сторони. Приймаючий університет може негайно закінчити програму обміну по відношенню до студента, який не виконує зазначених вимог.

https://www.tdmu.edu.ua/2020/07/01/studenty-tnmu-navchalysya-u-vrotslavskomu-medychnomu-universyteti/